Lezingen

 

Start
Verslag lezing

Griekse muziek, 
wat komt daar allemaal bij luisteren?

  •  Lezingen / presentaties met live voorbeelden over
     ‘behorenswaardigheden’ in Griekse volksmuziek

  •  Een muzikale rondreis door Griekenland (Griekse muziekstijlen)

  •  Muziektheoretische seminars voor musici

 

door Michiel Koperdraat

 

Over stijlen, stromingen en tonaliteit

Griekenland kan men beschouwen als muzikale poort tussen de Westerse, ons bekende, de Byzantijnse, en de Oosterse muziekcultuur. Veel elementen van deze culturen zijn in de huidige Griekse muziek verenigd en daardoor kreeg zij een geheel eigen ‘sound’.

Griekse volksmuziek is geen eenduidig begrip. Griekenland is enorm groot als je het land bekijkt vanuit het perspectief van de verschillende muziekstijlen. Er zijn allerlei regionale stijlen, de dhimotiká, welke enorm van elkaar verschillen door afkomst en instrumentgebruik. Muziek van het eiland Kreta klink totaal anders dan de muziek uit de noord-Griekse provincie Epirus, om maar iets te noemen.
De muziek in de steden heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis vanuit de rebetika (de Griekse blues), maar ook uit vanuit oosterse en regionale muziek. Er bestaan allerlei stijlen die hun eigenheid hebben in compositie en instrumentgebruik.

Michiel Koperdraat vertelt over de kenmerken van al deze stijlen en laat muziekfragmenten horen en hij zal ook zélf allerlei voorbeelden geven, op authentiek instrumentarium en met zijn stem.
Vaak neemt hij een hele vracht instrumenten mee om te laten zien en horen.

Verder kan hij aan musici de tonale eigenheid van de authentieke Griekse muziek demonstreren en inzichtelijk maken. De verschillende tonale systemen van de Westerse -, de Byzantijnse -, en de Arabische muziek worden dan met elkaar vergeleken. Deze drie systemen staan namelijk allen aan de basis van Griekse muziek.
Dit laatste onderdeel kan uitgebreider en diepgaander worden aangeboden aan groepen muziekstudenten.
.

 
Lezing in het kader van de Variacolleges, Universiteit van Amsterdam

 
Muziekpresentaties in klein verband behoren ook tot de mogelijkheden (hier bij Visio Loo Erf, Apeldoorn) 

         
.

Over ritmiek, dansvormen en vreemde maatsoorten

In dit deel zullen de belangrijkste ritmische eigenschappen van de Griekse muziek aan bod komen en worden beluisterd en hierbij kunnen de aanwezigen participeren. 

Er worden in Griekenland veel ritmes gebruikt die regiogebonden zijn en deze vertegenwoordigen natuurlijk dansvormen. In de stedelijke muziekcultuur zijn weer andere ritmes en dansen gebruikelijk.

Er zal ruim aandacht zijn voor Griekenlands unieke en meest beroemde dansritme: de zeïmbekiko.

 

   

      
.

Presentaties en lessen op scholen

Ano Kato verzorgt schoolconcerten- en presentaties en gastlessen. Voornamelijk geschikt voor oudere groepen onderbouw en groepen Havo/VWO bovenbouw tot ca. 25 leerlingen. 

Daarnaast zijn de presentaties zeer geschikt voor groepen op muziekscholen en conservatoria. De presentaties worden afgestemd op het niveau van de leerlingen zodat ze aansluiten bij hun belangstelling. Ook voor zeer gevorderde muziekstudenten zijn er speciale presentaties.

Michiel Koperdraat komt naar scholen toe om deze informatieve lezingen en presentaties te verzorgen. Muzikale meedoe-momenten voor scholieren kunnen worden ingebouwd. 

Centraal binnen deze integratie- en acceptatie bevorderende lessen staan de verschillen en overeenkomsten tussen de muziekculturen van het Oost- en West-Europa onder het motto: 'bekend maakt bemind'. Veel oosterse instrumenten en muzikale aspecten zullen live worden gedemonstreerd en humor is hierbij een belangrijke sfeermaker.
.

Presentatie over "Rebètika, de Griekse blues" op het Zernike College te Haren
.

Workshops modale muziek op conservatorium Zwolle


 

 

© Niets van deze website mag worden overgenomen voor welk doel dan ook, zonder toestemming van Ano Kato / Michiel Koperdraat ©.
Voor meer informatie over Ano Kato of voor vragen en opmerkingen over deze website: